บทที่ 1 งบการเงินง่ายนิดเดียว

     สิ่งที่นักลงทุนเน้นคุณค่าจะมองข้ามหรือละเลยไม่ได้เลยก็คือการอ่านงบการเงิน เมื่อถามว่างบการเงินคืออะไร คำตอบแบบสั้น ๆ ง่าย ๆ ก็คือรายงานแสดง “สภาพร่างกาย” และแสดง “ฝีมือ” ของกิจการเจ้าของงบนั่นเอง 
     
     ตอนนี้จั่วหัวไว้ก่อนว่าเบื้องต้นแล้วงบการเงินจะแสดง 
          1.สภาพร่างกาย และ 
          2.ฝีมือ 

     เมื่อนักลงทุนจะเลือกลงทุนในกิจการใด มันก็คล้าย ๆ กับเชียร์ฟุตบอล เมื่อเราพิจารณาทีมรักของเรา เราก็จะเอารายชื่อผุ้เล่นตัวจริงตัวสำรองมาพิจารณาว่านักเตะในตำแหน่งใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนของทีม เป็นดาราหรือเป็นตัวร้ายของทีม ข้อมูลนักเตะนี้ก็เปรียบเสมือน “สภาพร่างกาย” หรือเราอาจเรียกง่าย ๆ ว่าสภาพทีม สภาพทีมก็เปรียบเสมือนสภาพร่างกายของบริษัท งบดุลคือรายงานที่แสดงสภาพของบริษัท ทีมฟุตบอลมีนักฟุตบอลเป็นสินทรัพย์ บริษัทก็มีเครืองไม้ เครื่องมือ โรงงาน เครื่องจักรเป็นสินทรัพย์ของบริษัทเช่นกัน

     เท่านั้นยังไม่พอเมื่อเราพิจารณาสภาพทีมเสร็จแล้วเราก็ไปหยิบเอาประวัติผลการแข่งขันในแต่ละฤดูกาลมาพิจารณาอีก เพื่อที่จะได้รู้ว่าทีมรักของเราเคยเป็นแชมป์ลีกในประเทศกี่สมัย เป็นแชมป์ทวีปกี่สมัย เป็นรองแชมป์กี่สมัย ข้อมูลผลงานอันนี้ก็เปรียบได้กับ “ฝีมือ” ที่เราเรียกว่า ฝีเท้าของนักเตะ ฝีมือของโค้ชนั่นเอง สำหรับบริษัทก็เช่นกัน งบกำไรขาดทุนคือรายงานที่แสดงฝีไม้ลายมือของบริษัท ข้อมูลย้อนหลังไปหลาย ๆ ปี ก็จะแสดงให้นักลงทุนได้เห็นฝีไม้ลายมือว่าสามารถสร้างกำไรให้ผู้ถือหุ้นมากน้อยแค่ไหน

     ทีนี้เรากลับมาที่งบการเงินมีทั้งหมด 6 ส่วนได้แก่
     1. ความเห็นของผู้สอบบัญชี
     2. งบดุล
     3. งบกำไรขาดทุน
     4. งบกระแสเงินสด
     5. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของผู้ถือหุ้น
     6. หมายเหตุประกอบงบการเงิน

     ความเห็นของผู้สอบบัญชีเป็นส่วนที่บอกว่าหลังจากผู้สอบบัญชีได้สอบบัญชีแล้ว ผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่าอย่างไร ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว ผู้สอบบัญชีจะมีความเห็นอยู่ไม่กี่แบบ ได้แก่ ผู้สอบบัญชีเห็นว่างบการเงินของกิจการแสดงฐานะการเงินถูกต้องตามสมควร และ ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน ซึ่งความเห็นของผู้สอบบัญชีแบบที่สองนี้สังเกตุง่าย ๆ คือผู้สอบบัญชีจะระบายความในใจออกมาเยอะแยะไปหมด ว่าแกไปสงสัยอะไรในงบการเงินบ้าง

     บทต่อ ๆ ไปก็จะค่อย ๆ อธิบายงบการเงินทีละงบว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร และที่ยังลืมไม่ได้ก็คือเรื่อง “สภาพร่างกาย” และ “ฝีมือ” ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเห็นว่ากิจการแต่ละกิจการมีความน่าลงทุนมาน้อยแค่ไหน

บทต่อไป

บทที่ 1 งบการเงินง่ายนิดเดียว
บทที่ 2 งบดุล รายงานสภาพร่างกาย( ภาคหนึ่ง )
บทที่ 2 งบดุล รายงานสภาพร่างกาย( ภาคสอง )